Kalkulátorok a BVE-hez pályaépítőknek

Letölthető Excel táblázat
amely az összes számítást tartalmazza

X-Offset megadásából ívsugár számítása

Ívsugár = Hosszúság / ( ARCTAN ( X-offset / Hosszúság ) * 2 )
Elfordulás szöge (fok) = ( ARCTAN ( X-offset / Hosszúság ) * 180 / PI )
 

Megjegyzés: az ARCTAN (arcus tangens) számításából radiánban megadott értéket kapunk.

Tizedesjegyek esetén pontot kell tenni az egész szám és a tizedesjegy közé!
Hosszúság, méterben (alapértelmezett érték: 25 méter)   méter
X-Offset távolság méterben:   méter
Szükséges ívsugár méterben:
méter
Elfordulás szöge fokban: fok

Ívsugár megadásából X-Offset számítása

X-Offset = TAN ( Hosszúság / ( Ívsugár * 2 ) ) * Hosszúság
 

Megjegyzés: a TAN (tangens) számításához radiánban kell az értéket megadni.

Tizedesjegyek esetén pontot kell tenni az egész szám és a tizedesjegy közé!
Ívsugár, méterben   méter
Hosszúság, méterben
(alapértelmezett érték: 25 méter)
  méter
X-Offset távolság méterben: méter

Túlemelés számítása

Az alábbi képletet felhasználva:
x: Nyomtávolság (mm-ben):
V: Jármű sebessége (km/h):
R: Ív sugara (m):
 
m: A túlemelés mértéke (mm)
 

Kitérőben alkalmazható legnagyobb sebesség számítása

Az alábbi képletet felhasználva:
forrás: wikipedia; Váltó (vasút)
Tizedesjegyek esetén pontot kell tenni az egész szám és a tizedesjegy közé!
Ívsugár, méterben   méter
Alkalmazható legnagyobb sebesség (km/h) km/h

10-es számrendszerben megadott szín konvertálása HexColor formátumba

    vörös (RR) zöld (GG) kék (BB)
A szín összetevői, színenként, 10-es számrendszerben (0-255-ig terjedő számokat adjunk meg
HexColor értéke HexColor

train.dat fájl "#Acceleration" szakaszában használt 5. paraméter átszámítása az 1.22 verzióról 2.0 verzióra

    "v2" értéke (4. paraméter) "e" értéke az 1.22 verzióban (5. paraméter)
értékek
"e" értéke a 2.0 verzióban

http://www.bveklub.hu/

http://www.bvemetro.hu/

© 2009